JM AUTO - Jaroslav Mareček - oceňování

Oceňování
dopravních prostředků,
strojů a technologických celků

Oceňování je prováděno na základě souhlasu Ministerstva financí a udělené Koncesní listiny.
Posudky jsou vypracovány v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a s využitím Znaleckých standardů vydaných Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Využití posudků

 • Prodej a nákup dopravních prostředků a strojů
 • Převody majetku mezi firmami
 • Vklad majetku do firmy
 • Dědické řízení
 • Posouzení technického stavu
 • Posouzení výše majetkové újmy způsobené poškozením
 • Výpočty nákladů na opravu poškození aj.

Při prohlídkách vozidel používáme nejmodernější měřící a diagnostická zařízení, vč. čtečky paměti závad a měřiče tloušťky laku.

Poradenství v oborech:

Nákup a prodej vozů, prohlídka vozu před nákupem – smluvní partner společnosti Cebia pro stanovení cen vozidel a prověření historie vozidel
Autoopravárenství — opravy vozů, kontrola vozu po opravě, technické a emisní kontroly.
Motorsport


Komplexní řešení pojistných události

 • Hlášení pojistných událostí
 • Jednání s pojišťovnami
 • Výpočty poškození

Kalkulace oprav po poškození vozidel havárií

 • Stanovení nákladů na opravu poškození vozidel po haváriích
 • Kalkulace jsou prováděny v expertním systému GT Motive
www.motorsportfoto.eu

Provozování internetového magazínu motorsportfoto.eu

top